Жоғары
«ШЕТ АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН
КІТАПХАНАЛАР ЖҮЙЕСІ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Көркем әдебиет

 

84 (5 Қаз)-44

А 32

Айтматов Ш. Тау құлаған [Мәтін]: Романдар мен хикаят. / Ш. Айтматов. Орыс тілінен аударған

Қама Нұрлан. - Алматы: Дәуір-кітап, 2017.- 608 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз) 4

Н 89

Нүсіпұлы Е. Көп күткен көктем еді [Мәтін]: Повестер мен әңгімелер / Е. Нүсіпұлы. -Алматы:     Атажұрт,2017.- 256 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

 

84 (5 Қаз)-5

О – 62

Оңалбай Ш. Құт мекен [Мәтін]: Өлеңдер жинағы / Ш. Оңалбай. – Алматы: -Атажұрт, 2017.- 248 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Әкеден ұл туса [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times, 288 б. 1-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Өмір өзен, Қамауда [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times,

368 б. 2-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-368 стр. Т.1

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-352 стр. Т.2

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-288 стр. Т.3

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-304 стр. Т.4

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 қаз)-44

Ж 60

Жиенбай Қ. Жер үстінде де жұмақ бар [Мәтін]: Роман, әңгімелер. / Қ. Жиенбай. –Алматы: Inter Bes Company.2017-480 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Қаз-44

Қ 75

Құмарұлы К., Мұқамәдиқызы Е. Қос шалқар [Мәтін]: / Е. Мұқамәдиқызы, К. Құмарұлы.-Құраст.

Д. Кәпұлы.- Астана. Фолиант, 2017.- 320 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84(5 Қаз)

А 46

Алтай А. Дегелеңдегі қызыл күн [Мәтін]: Әңгімелер мен повестер / А. Алтай. Алматы. Арда+7, 2017.

-232 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Г 95

Гурский А. С. Рассветная улыбка заката [Тест]: Новеллистический роман / А. С. Гурский. Астана. Фолиант, 2017.-320 стр.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Өлеңдер, термелер, толғаулар / К. Әзірбаев. Бестомдық 1-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 448 б.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Әндер мен күйлер / К. Әзірбаев. Бестомдық 3-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 280 б.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Азербаев К. Сочинения. [Текст]: / К. Азербаев. Пятитомник том-5

- Алматы. Келешек, 2017. - 260 стр.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Аңыздар, әңгімелер / К. Әзірбаев. Бестомдық 5-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 403 б.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Айтыстар мен дастандар / К. Әзірбаев. Бестомдық 2-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 208 б.

 

84 Қаз-44

К 69

Көпіш Ә. Мәңгілік майдан [Мәтін]: Роман-дилогия / Ә. Көпіш бірінші кітап.- Алматы. Өнер, 2017.-336 б.

Бөлімдерде бар АБ

84 (5 Қаз)

Т 21

Тарази Ә. Шығармалары күлмейтін комедия [Мәтін]: драмалар / Ә. Тарази.-Астана. Фолиант, 2017.-480 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84(5қаз)-5

С 23

Сатыбалдин Қ.

   Шығармалары.[Мәтін] / Қапан Сатыбалдин.- Астана:Фолиант,2014.-392 б.

ISBN 978-601-292-872-3  Цена 1250.00 тен  Сарыарқа кітапханасы

 

84(5қаз)-5

Ш 92

    Шығармалары [Мәтін]/Тілеуғазы Бейсембек,Қасым Ботанов,Руслан Нұрбайт;

құраст.Қ.Асанов.- Астана:Фолиант,2014.-440 бет.ISBN 978-601-292-946-1

Цена 1250.00тен Сарыарқа кітапханасы

 

84(5Қаз)-4

Е 75

Ерубаев С.

       Менің құрдастарым:[Мәтін]/роман,балладалар мен новеллалар. С.Ерубаев.-

Астана:Фолиант; 2014.- 320 бет.ISBN 978-601-292-923-2 Цена 1250.00тен

Сарыарқа кітапханасы

 

84(5қаз)-5

С 76

Стамбекұлы Д.

      Шығармалары.Ғұмырымның баяны [Мәтін] / Дәуітәлі Стамбекұлы.-Астана:Фолиант,

2013. Т.1: Өлеңдер,поэмалар және балладалар.-344 б.ISBN 978-601-292-775-7

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз) – 5

Н 18

Найманбайұлы Ә.

      Шығармалары.[Мәтін]/Өлең-толғаулар,дастан-хикаялар,айтыстар/Әсет Найманбайұлы.

Астана:Фолиант,2013.-416 б. ISBN 978-601-292-784-9 Цена 1250.00тен

 (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз)-5

Ы 88

Ысқақов Б.

       Шығармалары [Мәтін] / Бүркіи Ысқақов.-Астана: Фолиант,2014.- 304 бет.

ISBN 978-601-292-915-7 Цена 1250.00тен( Сарыарқа кітапханасы ).

 

84(5қаз)-5

Е 96

Ештанаев Ғ,т.б.

       Шығармалары.[Мәтін] / Ғ.Ештанаев,Б.Мырзабеков, Ж.Наурызбай.- Астана:Фолиант,

2014.- 408 бет. ISBN 978-601-292-917-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз)

А 46

Алтайбаев Ж.

        Шығармалары.[Мәтін]/Сықақтар,әңгімелер,повестер /Жүсіпбек Алтайбаев.- Астана:

Фолиант,2014.- 400 бет. ISBN 978-601-292-887-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы).

 

84(5қаз)-5

А 78

Арқадағы арда жыр.[Мәтін]Ұжымдық жинақ / Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:

Фолиант,2014.Т. 1:Өлеңдер.-424 б. ISBN 978-601-292-868-6 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5қаз)-5

С 76

Стамбекұлы Д.

       Шығармалары. [Мәтін] / Дәуітәлі Стамбекұлы.- Астана:Фолиант,2013.Т.2:

Өлеңдер.-336 б. ISBN 978-601-292-787-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5 Қаз)

Б 89

Бұлқышев Б.

Заман біздікі: [Мәтін] / роман,әңгіме-мақалалар және өлең-поэмалар.- Астана:

Фолиант,2014.- 312 б. ISBN 978-601-292-870-9 Цена 1250.00тен  (Сарыарқа кітап-

ханасы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

84(5 Қаз)

И 15

Ибраһим Е.

      Шығармалары:[Мәтін] / өлеңдер,балладалар мен дастандар. – Астана:Фолиант,2014.

-320 бет.ISBN 978-601-292-875-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 қаз)

Ж 32

Жарылғапов І.

      Шығармалары. [Мәтін] / Өлеңдер,сөздіктер,аудармалар және естеліктер. / І Жарылғапов.

Құраст. Ә. Қалман.- Астана:Фолиант,2014.-304 б. ISBN 978-601-292-916-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(Қаз)-4

М 32

Машани А.

      Шығармалары. [Мәтін] / Роман және мақалалар / Ақжан әл-Машани.-Астана:Фолиант,

2013.- 320 бет. ISBN 978-601-292-777-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кіиапханасы)

 

84(5Қаз)

А 37

Ақсұңқарұлы С.

      Шығармалары [Мәтін] / С.Ақсүңқарұлы.- Алматы: ''Қазақстан'' БҮ'' ЖШС,2014.

ISBN 978-9965-10-123-6 Т.2: Алас. – 2014.- 400 б.( Сарыарқа кітапханасы)

Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-4

С 90

Сүлейменов Р.

Жан шуағы. [Мәтін] Хикаяттар мен әңгімелер / Р. Сүлейменов.- Астана: Фолиант,

2014.- 320 бет. ISBN 978-601-292-874-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5Қаз)-5

Ж 19

Жайлыбай Ғ.

Бір тал укі. [Мәтін] Өлеңдер мен поэма толғаулар / Ғалым Жайлыбай.- Астана:

Фолиант, 2014.- 384 б.ISBN 978-601-292-852-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы).

 

84 (5Қаз)-5

Ө 58

Өмірбеков Ж.

    Шығармалары: [Мәтін] өлеңдер мен дастан поэмалар.- Астана: Фолиант,2014.- 384 б.

ISBN 978-601-292-878-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз)-4

А 94

Ахметов К.

Қос қағыс. [Мәтін] / Прозалық және драмалық шығармалар.- Астана: Фолиант,2014.

-392 бет.ISBN 978-601-292-830-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5 Қаз)

К 69

Көшімов Ә.

     Шығармалары: [Мәтін] әңгіме-повестер және поэмалар мен өлеңдер. Әуезхан Көшімов.

Астана: Фолиант, 2013.-424 бет. ISBN 978-601-302-053-2 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)-7

З 21

Замана. [Мәтін] Сатиралық әңгімелер және өлең жырлар. / Құраст. Қойлыбай Асанов.

Астана: Фолиант,2014.- 408 бет. –  Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз)-4

С 31

Сейдімбек А.

       Шығармалары. [Мәтін] / -Астана:Фолиант,2013.Т.2.Ойтолғақ: күнделіктер.304 б.

ISBN 978-601-302-051-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5 Қаз)-5

Б 20

Байсейітов М., Мұқышев Қ.

     Шығармалары.[Мәтін]-Өлеңдер,аңыз-поэмалар / Мақсұт Байсейітов.Қабыкен Мұқышев.

Астана;Фолиант,2014.- 328 бет. ISBN 978-601-292-921-8 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)-44

О-58

Омарбаев Ә.

      Шығармалары.[Мәтін] Повестер мен әңгімелер / Әбжан Омарбаев.-Астана:Фолиант,

2013.-272 б. ISBN 978-601-302-043-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы). 

 

83.3 (5 Қаз)

Т 16

Талжанов С.

      Шығармалары [Мәтін] / Сәйділ Талжанов. – Астана:Фолиант,2013.Т.1:Хикаяттар және

Әдеби зерттеулер.- 2013.-336 б.ISBN 978-601-292-781-8 (Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)-44

Қ 52

Қашқынов Ж.

       Шығармалары [Мәтін] / Жеңіс Қашқынов.-Астана:Фолиант,2014.-368 бет.- (Сарыарқа-

кітапханасы) ISBN 978-601-292-928-7 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз) – 4

К 25

Кәріпұлы Ө.

Қоңыр сарын:[Мәтін] әңгіме-хикаяттар,тәмсілдер. / Өмір Кәріпұлы.-Астана:Фолиант,

2014.- 392 б.ISBN 978-601-292-832-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)

А 52

АМАНТАЙ Д.

Қарқаралы басында:[Мәтін] роман,повесть,әңгімелер / Дидар АМАНТАЙ.- Астана:

Фолиант,2014.-392 бет. ISBN 978-601-292-845-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы)

 

84 (5Қаз)-44

Ә 53

Әлжантегі Т.

Арландар апанында өлмейді.[Мәтін] Повестер мен хикаяттар / Төкен Әлжантегі.

Астана:Фолиант,2014.- 368 б. ISBN 978-601-292-836-5 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)

Ж 68

Жойқынбеков Қ.

Өз қолыңда тағдырың.[Мәтін] / Роман және әңгімелер Қанат Жойқынбеков.

Астана:Фолиант,2014.-288 бет.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-952-2

Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз.рус)

Ч 87

Чумакова З.

Балалық шағымның бауырсағы.Баурсаки моего детства.[Текст] Поэзиялық және

Прозалық шығармалар / Зинаида Чумакова.- Астана:Фолиант,2014.-400 б.- қазақша,

орысша. ISBN 978-601-292-866-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

Н 32

Нәкенов С.

     Шығармалары:[Мәтін]өлеңдер / Сайлаухан Нәкенов.- Астана:Фолиант,2014.- 400 б.

ISBN 978-601-292-829-7 (Сарыарқа кітапханасы) Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-4

С 52

Сматаев С.

    Шығармалары.[Мәтін] / Елім-ай  Софы Сматаев.- Астана:Фолиант,2013.Т.2: Трилогия.

2-кітап.- 2013.- 456 б. ISBN 978-601-292-764-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)           

 

84 (5 Қаз)-4

С 52

Смайыл А.

     Шығармалары [Мәтін] / Алдан Смайыл.- Астана:Фолиант,2013.- Т.1.Роман,повестер мен

әңгімелер.- 568 б. ISBN 978-601-292-791-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

А 78

Арқаның ақ таңы.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ  Құраст. Сәбит Бексейітов.- Астана:Фолиант,

2014.-416 бет. ISBN 978-601-292-984-3 Цена 1250.00тен )Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)

Ш 97

      Шығармалары.[Мәтін] / Жанболат Башар,Сүйіндік жанысбай,Максым Омарбекұлы. /

Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:Фолиант,2014.-400 б. ISBN 978-601-292-958-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-44

С 31

Сейдімбек А.

     Шығармалары.- Астана:Фолиант,2013.Т.1.Повестер,эпостың баяны және әңгімелер.

-384 б. ISBN 978-601-302-020-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (Қаз-Рус)-5

И 52

Избранное.[Текст] / Стихотворения: Балыкин М., Житников С.,Кузнецов Н.,Титов Н. /

Составитель С. Бексеитов.- Астана:Фолиант,2014.- 416 с.ISBN 978-601-292-961-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-5

 Б 78

Бөкен А.

Шың:[Мәтін] / өлеңдер,толғаулар,поэмалар Абзал Бөкен.- Астана: Фолиант,2014.- 400 бет.

ISBN 978-601-292-838-9 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

84 (5 Қаз)

Қ 69

Көңіл күмбірі.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ  Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана: Фолиант,

2014.- 400 бет.ISBN 978-601-292-989-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

Ө 66

Өрім. .[Мәтін] / Ұжымдық жинақ  Құраст. Асанов Қ.- Астана: Фолиант,

2014.- 400 бет.ISBN 978-601-292-869-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-5

А 78

Арқаның би-шешендері мен ақын жыраулары:[Мәтін] /  шешендік сөздер және жыр-

толғаулар Құраст. Асанов Қ.- Астана: Фолиант,2013. – 312 б. ISBN 978-601-292-794-8

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 Қаз)-4

М 86

Мұстафин Ғ.

Шығармалары.[Мәтін]/- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Қарағанды:роман.- 432 б.

ISBN 978-601-292-773-3 Цена 1250.00тен (сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-7

Ә 33

Әзиев Ә.

Арпалыс.[Мәтін] / Әңгіме-хикаяттар және деректі жазбалар Әмен Әзиев.- Астана:

Фолиант,2014,-304 бет.ISBN 978-601-292-899-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-44

Л 27

ЛӘМБЕКҰЛЫ С.

Тағдыр мен талай:[Мәтін] / роман-эссе.- Астана:Фолиант,2014.- 480 бет.

ISBN 978-601-292-895-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 қаз)-4

М 84

Мұқаш Қ.

Ақдариға.[Мәтін] Хикаят,әңгіме,эссе./ Құлтөлеу Мұқаш.- Астана:Фолиант,2014.- 328 б.

ISBN 978-601-292-819-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Каз-Рус)

О 11

О Караганде.[Текст]/ Произведения русскоязычных поэтов и писателей. Сост. С.Бексеитов.- Астана:Фолиант,2014.- 328с.ISBN 978-601-7568-06-1 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

Б 40

Бексейіт, С.

Мәңгілік мәйек [Мәтін] / Поэмалар,толғаулар мен өлеңдер.- Астана:Фолиант,2014.

360 б. ISBN 978-601-292-913-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

А 52

Аманжолова Қ.

     Шығармалары [Мәтін] / Қасым Аманжолов.- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Аудармалар.

2013.-264.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-302-024-2 Цена 1250.00тен

 

84 (5Каз)-4

С 32

Сейфуллин С.

      Шығармалары.[Мәтін] / Сәкен Сейфуллин.- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Роман және

повестер.- 304 б. ISBN 978-601-292-782-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

Ш 97

      Шығармалары.[Мәтін] / Ш. Әбдіраман, Т. Рахымжанов, И.Хасенұлы /Құраст.Қойлыбай

Асанов.- Астана:Фолиант,2014.- 400 бет.ISBN 978-601-292-991-1 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз)-5

С 32

 Сейфуллин С.

       Шығармалары.[Мәтін] / Сәкен Сейфуллин.- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Өлеңдер мен

поэмалар.- 304 б. ISBN 978-601-292-752-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

Ж 56

Жетіген.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ /Құраст.С.Бексейітов.- Астана:Фолиант,2014.

-384 бет. ISBN 978-601-292-955-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

А 52

Аманжолов Қ.

       Шығармалары [Мәтін] / Қасым Аманжолов.- Астана:Фолиант,2013.Т.3.Поэмалар әр

түрлі жазбалар.2013.- 280 б.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-753-5

Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)

Ш 95

      Шығармалары.[Мәтін] / Кеңес Жұмабеков,Ахат Құрмансейітов,Қайырбек Садуақасов.

Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:Фолиант,2014.- 352 б. ISBN 978-601-292-972-0

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-44

Ж 81

Жұмаділдин А.

       Шығармалары.[Мәтін]/Роман-эссе және хикаят / Асан Жұмаділдин.Құраст. С. Бексейіт.

Астана:Фолиант,2014.- 416 б. ISBN 978-601-292-897-6 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы)

 

84 (5 Қаз)-44

Б 40

Бектуров Ж.

      Шығармалары.[Мәтін] / (Бірінші том) – Алматы:ЖШС ''Қазақстан''баспа үйі'',2013.

Т.1. – 404 б. – (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-9965-10-119-9 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-5

С 24

Сауғабаев Қ.

       Шығармалары.[Мәтін]/Өлеңдер / Құраст. С. Бексейітов.- Астана:Фолиант,2014.- 304 бет.

(Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-954-6 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-5

С 32

Смаков Ж.

      Шығармалары: 1-том.[Мәтін]/Өлеңдер,жұмбақтар мен жаңылтпаштар / Құраст.Қ.Асанов.

Астана.- Фолиант,2014. – 304 бет. ISBN 978-601-292-857-0 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (Қаз)-4

С 52

Сматаев С.

   Шығармалары.Елім-ай[Мәтін] / Софы Сматаев.- Астана:Фолиант,2013.

Т.1:Роман.- 2013.-392 б.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-763-4

Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз) – 44

Б 40

Бектуров Ж.

   Шығармалары.[Мәтін]-Алматы:ЖШС''Қазақстан''баспа үйі'',2013.Т.2.- 404 б.-

(Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-9965-10-120-5 Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-5

Е 69

Ерман Ж.

Асыл ажар.[Мәтін] / Жүрсін Ерман.Өлеңдер – Астана:Фолиант,2014.- 384 б.-(Сарыарқа

кітапханасы) ISBN 978-601-292-841-9 Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-4

Ә 21

Әбішев Ә.

    Шығармалары.Найзағай[Мәтін] / Әлжаппар Әбішев.-Астана:Фолиант,2013.

Т.1:Роман.-360 б. ISBN 978-601-292-789-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-4

С 52

Сматаев С.

    Шығармалары.Елім-ай [Мәтін] / Софы Сматаев.-Астана:Фолиант,2013.

Т.3:Трилогия. 3-кітап.- 2013.- 560 б. ISBN 978-601-292-770-2 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-5

Ш  97

    Шығармалары.[Мәтін] / Әшімов Б.,Дәрібаев Х.,Косуак Т.,Омаров Х.; Құраст.

Бексейітов С.-Астана:Фолиант,2014.-304 бет.ISBN 978-601-292-954-4 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-4

Б 78

Бөкетов Е.

Аудармалар.[Мәтін] /-Алматы: ЖШС ''Қазақстан''баспа үйі'',2013. (Сарыарқа кітапханасы)

Т.2.-404 б. ISBN 978-99-65-10-117-5 Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-44

И 48

Иманжанов М.

Алғашқы айлар.[Мәтін] / Мұқан Иманжанов. Әңгімелер мен повесть Астана:

Фолиант,2014.- 376 бет. ISBN 978-601-292-901-0 Цена 1250.00тен

 (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-1

С 32

Сейфуллин С.

   Шығармалары [Мәтін] / Сәкен Сейфуллин.-Астана:Фолиант,2013.

Т.1. Тар жол тайғақ кешу:роман.-2013.-336 б. ISBN 978-601-292-751-1 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-4

М 86

Мұстафин Ғ.

   Шығармалары.[Мәтін] / -Астана:Фолиант,2013.Т.3.Дауылдан кейін: роман.- 480 б.

ISBN  978-601-292-795-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (Қаз)-5

А 52

Аманжолова Қ.

    Шығармалары [Мәтін] / Қасым Аманжолов.- Астана:Фолиант,2013.

Т.1.Өлеңдер мен балладалар .2013.- 288 б.- (Сарыарқа кітапханасы)

Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз) – 5

Ә 55

Әлтай А.

Алдаспан:[Мәтін] / өлеңдер мен айтыстар.- Астана:Фолиант,2014.- 408 б.

ISBN 978-601-292-881-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

О 69

Орманбетұлы Н.

    Шығармалары.[Мәтін] / Өлеңдер.Нарманбет Орманбетұлы.- Астана:Фолиант,2013.

-280 б. ISBN 978-601-302-052-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

М 13

Майбас Т. Сағынтай С.

     Шығармалары.[Мәтін] /-Астана:Фолиант,2014. – 320 б. ISBN 978-601-292-846-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-4

Қ 41

Қаражігітов А.

Сөнбеген шырақ.[Мәтін] / Әңгімелер мен повесть.- Астана:Фолиант,2014.- 312 бет.

Цена 1250.00тен ISBN 978-601-292-876-1 (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 Қаз) – 5

А 78

Арқадағы арда жыр.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ /Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:

Фолиант,2014.Т.2: Өлеңдер. – 448 б. ISBN 978-601-292-920-1 (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-5

С 18

Садықов Қ.

    Шығармалары.Сарыарқа – елдің мерейі [Мәтін] / Кәкімбек Салықов. Астана:Фолиант,

2013.Т.2.Өлеңдер.-2013.- 400 б. ISBN 978-601-292-761-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа -

 кітап-ханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

С 18

Салықов Қ.

    Шығармалары.[Мәтін] / Кәкімбек Салықов.- Астана:Фолиант,2013.Т.1:Поэмалар.2013.-

416 б. ISBN 978-601-302-048-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-4

Ә 21

Әбішев Ә.

     Шығармалары. Атыңнан айналайын [Мәтін] / Әлжаппар Әбішев.- Астана:Фолиант,2013.Т.2: Роман. – 328 б. . ISBN 978-601-292-790-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-5

А 37

Ақсұңқарұлы С.

      Шығармалары [Мәтін] / С.Ақсұңқарұлы.- Алматы: ''Қазақстан'' БҮ'' ЖШС,2014.

Т.1:Уа,Ақсоран,- 2014.- 400 б.(Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-9965-10-122-9

Цена 1250.00тен

 

84 (5Қаз)-5

А 52

Аманжолов Б., Игенберлин Е., Оразаев С.

Шығармалары: өлеңдер.[Мәтін] / Б.Аманжолов,Е. Игенберлин,С. Оразаев.- Астана:

Фолиант,2014.- 352 бет. ISBN 978-601-292-930-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 Қаз)-5

А 87

Асанұлы Қ., Сәтібеков Д.

     Шығармалары [Мәтін] / Қойлыбай Аснұлы,Дәулет Сәтібеков.- Астана: Фолиант,2014.

376 б. ISBN 978-601-292-844-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-4

Ж 88

Жүністегі К.

Едіге. Тарихи роман [Мәтін] / Кәмел Жүністегі.- Астана: Фолиант,2014.- 344 бет.

ISBN 978-601-292-850-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

С 52

Смақов Ж.

    Шығармалары: II том. [Мәтін] / Өлеңдер,толғаулар,аудармалар,пьесалар және әдеби

зерттеу / Құраст. Қ. Асанов.- Астана: Фолиант,2014.-296 бет. ISBN 978-601-292-859-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-4

М 86

Мұстафин Ғ.

      Шығармалары.[Мәтін] / -Астана: Фолиант, 2013.Т.1. Романдар.- 488 б.

ISBN 978-601-292-783-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

А 80

Арна. Ұжымдық жинақ [Мәтін] / Құраст.Бексейітов Сәбит.- Астана: Фолиант,2014.-

336 бет. ISBN 978-601-292-959-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз-рус)

М 69

Михайлов В.

Великий джут.[Текст] / Документальная повесть / В.Михайлов.- Астана: Фолиант,

2014.- 416 с.ISBN 978-601-292-949-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Каз-рус)-44

Б 90

Букетов Е.

Сочинения.[Текст] / - Алматы: ТОО ‘’Казахстан’’,2013. (Сарыарқа кітапханасы)

 Т.1.-404 с. ISBN 978-99-65-10-116-8  Цена 1250.00тен

 

84(5Қаз)-44

М 86

Мұханбетқалиұлы Қ.

      Шығармалары:[Мәтін]/-төрт томдық,Қажығали Мұханбетқалиұлы.

Алматы:«Қазақ энциклопедиясы»,2015.Т.1. – 400 бет.ISBN 978-601-7472-83-9.

Цена 1250.00тен

 

84(5Қаз)-44

М 86

Мұханбетқалиұлы Қ.

    Шығармалары:[Мәтін]/-төрт томдық,Қажығали Мұханбетқалиұлы.

Алматы:«Қазақ энциклопедиясы»,2015.Т.2. – 400 бет.ISBN 978-601-7472-85-6.

Цена 1250.00тен

 

84(5Қаз)-44

М 86

Мұханбетқалиұлы Қ.

      Шығармалары:[Мәтін]/-төрт томдық,Қажығали Мұханбетқалиұлы.

 Алматы:«Қазақ энциклопедиясы»,2015.

 Т.3.Тар кезең;тарихи роман. – 400 бет.ISBN 978-601-7472-86-3.Цена 1250.00тен

Сарыарқа кітапханасы 

 

84 (5 Қаз)-44

Ә 14

Әбдірайым, Т. Әңгімелер, ертегілер мен мысалдар, повесть [Мәтін] : / Т. Әбдірайым. – Алматы: Атамұра, 2015. – 256 б.

Даналары бөлімшелерде бар: А 

 

84 Қаз 7-5

Д 79

Дулатұлы, М. Шығармалар жинағы [Мәтін] : / М. Дулатұлы. – Алматы: Өлке, 2013. – 288 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

84 Қаз – 7

Ж 13

Жабаев, Ж. Шығармалар жинағы [Мәтін] : / Ж. Жабаев. – Алматы: Өлке, 2013. – 256 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

84 (5 Қаз)-44

А 32

Айтматов Ш. Тау құлаған [Мәтін]: Романдар мен хикаят. / Ш. Айтматов. Орыс тілінен аударған

Қама Нұрлан. - Алматы: Дәуір-кітап, 2017.- 608 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз) 4

Н 89

Нүсіпұлы Е. Көп күткен көктем еді [Мәтін]: Повестер мен әңгімелер / Е. Нүсіпұлы. -Алматы:     Атажұрт,2017.- 256 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-5

О – 62

Оңалбай Ш. Құт мекен [Мәтін]: Өлеңдер жинағы / Ш. Оңалбай. – Алматы: -Атажұрт, 2017.- 248 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Әкеден ұл туса [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times, 288 б. 1-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Өмір өзен, Қамауда  [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times,

368 б. 2-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

 

821.512.122.0

І-47

Ілияс Омаров: Хаттар арқалаған сырлар. Из переписки Ильяса Омарова / құраст. Ш.М. Қозыбаев, Н.П. Кропивницкий, А.Л. Кривков. – Алматы: Раритет, 2012. – 480 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

А 76

Абай,. Қалың елім қазағым: Шығармалары / Абай. – Алматы: Жалын, 1995. – 384 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

А 52

Аманжолов, С. Өмір өзен / С. Аманжолов. – Қарағанды: [б. ж.], 2012. – 176 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Ж 91

Жүнісов, С. Таңдамалы шығармалар: Екі томдық. 2 т. / С. Жүнісов. – Алматы: Жазушы, 1981. – 472 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122+821.161.1

С 21

Сатыбалдин, К. Мен жырлаймын. Я воспеваю. / К. Сатыбалдин. – Москва: Высшее Образование и Наука, 2017. – 704 стр.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

М 72

Майбас, Т. Абадан: портреттер кітабы / Т. Майбас. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2007. – 196 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Қ 17

Қазақ әндері. 3 т. Халық композиторларының әндері  – Алматы: Жазушы, 1968. – 192 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Қ 41

Қара өлең. / құраст. А. Оразақын. – Алматы: Жазушы. 1989. – 320 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Ш 28

Шет өңірі ақындарының антологиясы. - Қарағанды: Болашақ-Баспа,

1998. – 168 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Ж 22

Жақсы Жанқұтты / құраст. М. Хамзаұлы. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2011. – 120 б. (Аңызға айналған тұлғалар)

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

 

821. 512.122

Қ 24

Қалғып кеткен халықтың намысын оятқан. Кәмел Жүністегінің өмірі мен шығармашылығы туралы - Астана: Фолиант, 2019. – 208 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

 


Келулердің саны: 4424

Жаңалықтар таспасы rss
01.04.2020

«БІЛІМДІДЕН ШЫҚҚАН СӨЗ»

...

Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «БІЛІМДІДЕН ШЫҚҚАН СӨЗ» облыстық бейнецитата акциясының   ЕРЕЖЕСІ Тұжырымдамалық…

Толық

03.03.2020

«Ана сенің мейіріміңдей мейірім жоқ...» атты көгілдір от кеші өтті.

...

Бүгінде құшақ-құшақ гүл мен сырлы сезімге толы 8 наурыз атты мерейлі мерекенің түбінде нәзік жанды қауымның өз үні мен еселі еңбегі,…

Толық

27.02.2020

«Абаймен келел білімге»

...

27 ақпан орталық кітапхананың ұйымдастыруымен Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай мектеп оқушылары және «Жансусар»…

Толық

26.02.2020

«Алғыс айту-асыл қасиет» атты әдеби викторина өткізді.

...

26 ақпан күні алғыс айту күніне орай кітапхана қызметкерлерінен құрылған Еріктілер тобы Ы.Алтынсарин мектебіне қарасы мектеп жанындағы…

Толық

14.02.2020

«Ауған соғысындағы батырлар» атты патриоттық сағат өткізілді.

...

14 ақпан орталық кітапхананың ұйымдастыруымен Ауған жерінен Кеңес әскерлерінің шығарылғанына 31 жыл толуына орай «Ауған соғысындағы…

Толық

Көп оқылған беттер
22.06.2015

... «Мен кітапханаларды білім, адамгершілік, парасат ордасы деп білемін. Ал кітапханашыларды ешқашан жоғалмауға тиісті асыл қазынаның сақшылары деп санаймын». Әбіш Кекілбаев

Толық

24.07.2015

... Кітапхана құрылымы

Толық

08.02.2016

... Күйшілер

Толық

04.08.2015

... Басылымдар патшалығы

Толық

23.07.2015

... Мерзімді басылымдар - 2017 жыл

Толық

27.07.2015

... Шет аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі

Толық

Интерактивтік сұрақ

Қай саладағы кітапты жиі оқисыз?


НәтижелерЯндекс.Метрика

gif